حاج سید مهدی میرداماد-بوی ایثار و شهادت بوی خون می آید (مناجات)


حاج سید مهدی میرداماد-روضه شب عاشورا (روضه)حاج سید مهدی میرداماد-مقتل حضرت سیدالشهدا (روضه)حاج سید مهدی میرداماد-اون طرف یه لشکر این طرف یه مادر (زمینه)حاج سید مهدی میرداماد-با تو می مانیم یار و همراه (نوحه)حاج سید مهدی میرداماد-یا خیر المرسلین یا ختم المرسلین (ذکر)حاج سید مهدی میرداماد-اومکد شبی که همیشه (سنگین)حاج سید مهدی میرداماد-یا حسین انت دمع الانبیا (واحد عربی)حاج سید مهدی میرداماد-امشبی را شه دین در حرمش (دو دمه)حاج سید مهدی میرداماد-لشکریان خیره سر (شور)حاج سید مهدی میرداماد-اگه یه مجنون داره لیلا (شور)حاج سید مهدی میرداماد-وصیت ما به همه اینه دم مردنمون (مناجات)حاج سید مهدی میرداماد-دستم از ضریحت کوتاهه (شور)حاج سید مهدی میرداماد-گفتم که فراق رو نبینم دیدم (مناجات)منبع:خیمه دل سوختگان