حاج محمود کریمی-یابن الحسن دلم شده قیامت آقا جون (مناجات)حاج محمود کریمی-شعله تو چشمامونه با بوی پر سوخته میاد (روضه)حاج محمود کریمی-کشتنت آبت ندادند (زمینه)حاج محمود کریمی-فریاد بر در حرم کبریا زدند (تک)حاج محمود کریمی-حسین آقام آقام وااای (شور)حاج محمود کریمی-خیمه ها می سوزد و شمع شمع آخر شده (مناجات)


منبع: خیمه دلسوختگان